PPE Agency

 
PPE23051227.jpg
Beschrijving foto:
12-05-2023 Delft Princess Beatrix with Nicole Bakker, directeur-bestuurder De Hollandsche Molen at the opening of the VriendenLoterij Nationale Molendagen 2023, organized by De Hollandsche Molen, in De Roos windmill in Delft.
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Delft
Willy de Zoete, plaatsvervanger Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
Nicole Bakker, directeur-bestuurder De Hollandsche Molen, en Jil Ligterink, voorzitter Stichting De Delftse Molen

PPE/Nieboer

Afmetingen: 3536 x 5405 (pixels)
Bestandsgrootte: 2780.1 KB
© PPE Agency

Terug naar pagina