Er wordt hard gewerkt aan het fotoarchief.
Alle aktuele evenementen worden hier bijgehouden.
Iedere dag wordt er fotomateriaal toegevoegd.
Trefwoorden als: atletiek, schaatsen, maar ook start, finish of moe, blij kunnen gebruikt worden.
U kunt alle foto's opvragen van bijv. Ritsma, maar dit tevens specificeren door een tweede woord in te vullen, bijv. jaartal (2001) of de locatie (Boedapest).

Een lijst van evemementen kan eveneens gebruikt worden om alle foto's van dit gebeuren te bekijken.